top of page

İçeriğinde Neler Var?

Hidroshot’un içeriğinde Asetaldehiti hızla parçalayan Hovenia Dulcis extresi (DHM), Alfa lipoik asit, L-theanin, B complex vitaminler, C ve E vitamini, aminositler ve mineraller bulunur.

​Hidroshot’un bütün bileşenleri vücutta doğal olarak bulunduğu için güvenilir ve sağlıklıdır.

Tarım ve Orman Bakanlığı Takviye Edici Gıda Onayı - 013896 -24.06.2022 HİDROSHOT, Vitalab İlaç San. A.Ş. İstanbul üretilmektedir. Vitalab, HACCP, TURKAK / ISO 9001-2015, ISO 22000-2005, GMP Kalite Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir.

Hovenia.dulcis.jpg

Hovenia Dulcis Nedir?

Japon kuru üzüm ağacı olarak bilinen Hovenia dulcis, vücudun alkolü daha hızlı metabolize etmesine yardımcı olabilen dihidromyricetin (DHM) kaynağıdır. Hovenia dulcis, Çin'in ilk farmakopesi olan Tang Materia Medica'da (Su, 659) ilk akşamdan kalma önleyici bitkisel ilaçlar arasında listelenmiştir. Hovenia dulcis, bir flavonoid olan dihidromirisetin (DHM) içerir. DHM alkolün en zararlı metaboliti olan asetaldehiti hızla asetik asite çevirmesi ve dolayısıyla yoksunluk etkilerini azalttığını gösteren birçok klinik çalışma vardır.

Hovenia Dulcis (DHM) Etki Mekanizması Nasıldır?

Bakınız

Alkol alındıkta sonra vücutta Asetaldehite dönüşür.Asetaldehit, alkolün kendisinden çok daha zehirlidir. Tüm vücutta iltihaplanmaya neden olarak, baş ağrısına, mide bulantısına ve alkol tüketimiyle ilişkili uzun vadeli hasarın çoğuna neden olur.   Hovenia Dulcis ALDH enzimini aktive ederek asetaldehiti hızlıca asetik asite dönüştürür.Bu da hangover olma riskini azaltır.  

Hovenia Dulcis'in (DHM) Akşamdan Kalma ve Karaciğer Üzerine Etkileri
 

KLİNİK ÇALIŞMA-1
Hovenia dulcis meyvesinin standardize edilmiş bir özü, heterozigot ALDH2'li sağlıklı deneklerde alkol kaynaklı akşamdan kalmayı hafifletti;

Sonuçlar; Kan alkolü, asetaldehit ve toplam akşamdan kalma skorları,  tedaviden 1 saat sonra gruplar arasında fark olmaksızın en yüksekti, ancak plasebo grubuna kıyasla HDE grubunda akşamdan kalma semptom skorlarındaki düşüşler anlamlıydı. Gruplar arasında ayrıca interlökin (IL)-6, IL-10, IL-10/IL-6 oranı ve aspartat aminotransferaz seviyelerinde de önemli farklılıklar gözlendi, ancak endotoksinlerde gözlenmedi Pearson korelasyon analizi, toplam akşamdan kalma semptom puanları ile IL-6 ve IL-10 düzeyleri arasında pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koydu. rs10776687, rs2031920, rs3813867 ve rs4838767 alellerinde CYP2E1 polimorfizmi tarafından yapılan diğer analizler, CYP2E1 polimorfizminin bir etki değiştirici olabileceğini düşündüren ters bir ilişki gösterdi. (1)

(1) -A standardized extract of the fruit of Hovenia dulcis alleviated alcohol-induced hangover in healthy subjects with heterozygous ALDH2: A randomized, controlled, crossover trial

HoejinKimaYou JinKimaHye YunJeongaJi YeonKimbEun-KyungChoicSoo WanChaecOranKwona 

KLİNİK ÇALIŞMA -2

Hovenia dulcis'in Oksidasyon işlemli yaprak ve dallarından elde edilen kombine su özleri, erkek farelerin aşırı alkol alımında Akşamdan Kalmayı Önleyici ve Karaciğer Koruyucu Etkilere Sahiptir. (2) (2)-Combined Water Extracts from Oxidation-Treated Leaves and Branches of Hovenia dulcis Has Anti-Hangover and Liver Protective Effects in Binge Alcohol Intake of Male Mice

Jihyun Je 1, Miyoung Song 2, Ji Hyeong Baek 2, Jae Soon Kang 2, Hye Jin Chung 3, Kwonsu Lee 4, Sang Won Park 1, Hyun Joon Kim 2 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8707081/ 

 

KLİNİK ÇALIŞMA -3

Alkol alımında akşamdan kalmayı önleyici ve Karaciğer koruyucu etkilere sahiptir.

 

Sonuçlar… Dihidromyricetin, çeşitli karaciğer hastalıkları üzerinde belirgin terapötik etkiler sergiler.   Dihidromyricetin, akut karaciğer hasarını ve hepatosit nekrozunu hafifletir ve karaciğer yenilenmesini destekler. Dihidromyricetin, etanol zehirlenmesine karşı koyar ve alkole bağlı karaciğer hasarını hafifletir.   Dihidromyricetin, alkolsüz yağlı karaciğer hastalığını çoklu mekanizmalarla iyileştirir. Dihidromyricetin, çoklu mekanizmalar yoluyla hepatoselüler karsinomayı hedef alan yeni bir adjuvan kemoterapi ajanıdır. (3)   (3)- Karaciğer hastalığında dihidromisisetinin moleküler mekanizmaları ve terapötik etkileri

Jingnan Chen a b 1Xitong Wang a c 1Tian Xia a c 1Yanhua Bi aBin Liu cJunfen Fu a bRunzhi Zhu a c d 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0753332221007095

bottom of page